Om Lojinx

Lojinx er et britisk uavhengig plateselskap og musikkforlag. Lojinx distribueres i Storbritannia og Europa av The Orchard (tidligere Essential Music & Marketing) og deres internasjonale partnere. I Australia og New Zealand håndteres distribusjonen av The Planet Company .

Contact Us