Vilkår og betingelser

DEFINISJONER

I disse forholdene følgende ord og uttrykk ha følgende betydning "Selskapet" betyr Lojinx Ltd "Kunden" betyr at kunden av selskapet. "Kontrakten" menes enhver kontrakt for salg av varer fra selskapet til kunden.

BETALING

Betaling skal betales ved plassering av orden, unntatt i tilfelle av postordre. Ingen varer skal leveres uten betaling. Varer skal leveres av en bærer av Selskapets valg. Carriage vil være på kostnad for kunden og er en del av fakturaen. Vi tar sikte på å sende varer innen 7 virkedager.

Forhåndsbestillinger

Ethvert produkt kjøpt merket som en pre-ordre vil være tilgjengelig til levering og distribusjon på et senere tidspunkt, vil denne datoen skrives innen produktbeskrivelsen vil imidlertid være gjenstand for endringer. Kreditt- / debetkort vil bli belastet ved utsalgsstedet.

PÅSTANDER

Krav som oppstår fra skade forsinkelse eller delvis tap av gods i transitt må gjøres skriftlig til Selskapet innen syv virkedager etter levering. Selskapet skal gis rimelig mulighet til å undersøke eventuelle krav som lages, og Kunden skal i så fall bedt om skriftlig eller muntlig av selskapet umiddelbart returnere noen av varene gjenstand for ethvert krav og eventuell emballasje forsvarlig pakket og returnere dem til den selskapet eksamen.

ANSVAR

  • a) Dersom Kunden godtgjør at noen av varene ikke har blitt levert, eller har blitt levert skadet, eller ikke er av riktig mengde, Selskapet skal på sitt valg, erstatte dem med tilsvarende varer, eller at Kunden æren for deres fakturabeløpet.
  • b) Dersom Kunden godtgjør at noen av varene er defekte Selskapet skal, på sitt alternativ erstatte dem med tilsvarende varer eller tillate Kunden æren for deres fakturaverdi.
  • c) I noen omstendigheter ansvar for Selskapet til Kunden under denne tilstanden stige faktura verdien av varene.

SKATTER og Plikter

Kundene må være klar over at de kan være ansvarlig for å betale for import skatter og avgifter dersom verdien av varer bestilt er av en verdi over sine nasjonale import terskler.

RETUR

Varer som er feil eller ikke passer må returneres til Lojinx, BCM Box 2676, London, WC1N 3xx, UK innen 14 virkedager etter varen er mottatt av kunden.

DIGITALT INNHOLD

Bruk av nedlastbar musikk vil kreve en enhet, for eksempel en datamaskin eller mobil enhet med en musikkavspilling program installert, internettilgang (kostnader kan påløpe), og bestemt programvare (kostnader kan påløpe), og kan innebære å skaffe oppdateringer eller oppgraderinger fra tid til annen . Bredbånd internett-tilgang på det sterkeste.

DIGITALT INNHOLD BRUK

Din bruk av Produktene er betinget av din tidligere aksept av vilkårene i denne avtalen.

  • Produktene kan lastes ned én gang per transaksjon / ordre
  • Din lisens for produkter som autorisert herunder tillater deg å bruke Produktene kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, og ikke for omfordeling, overføring, oppdrag eller lisensinnehaveren, i den grad loven tillater. For ytterligere detaljer om dine rettigheter og restriksjoner på dine rettigheter til å bruke produktene, se: www.prsformusic.com .
  • Du skal få lov til å eksportere, brenne (hvis aktuelt) eller kopiere (hvis aktuelt) Produkter utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk.

DIGITAL INNHOLD angreretten

  • Du har rett til å heve kjøpet uten straff og uten å oppgi noen grunn til levering av Produktene har startet.
  • Lojinx Ltd forbeholder seg retten til å ikke refundere eller avbryte et digitalt innhold for når levering av produktet har begynt. Nedlastingstjenesten starter umiddelbart når du begynner å laste ned produktet, og du vil ikke ha rett til å trekke tilbake eller kansellere bestillingen etter dette punktet.

KONTAKT

For alle henvendelser vennligst benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Contact Us