Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen hebben de volgende betekenis "De Onderneming" betekent Lojinx Ltd. "Klant": de klanten van het bedrijf. "Contract": iedere overeenkomst betreffende de verkoop van goederen door het bedrijf aan de Klant.

BETALING

Betaling worden verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling, behalve in het geval van postorder. Geen goederen worden geleverd zonder betaling. Goederen worden geleverd door een drager van de keuze van de Vennootschap. Carriage zal op kosten voor de klant en maakt deel uit van de factuur. Wij streven ernaar om producten worden binnen 7 werkdagen.

Pre-orders

Elk product gekocht gemarkeerd als een pre-order zal beschikbaar zijn voor verzending en distributie op een later tijdstip, deze datum zal worden onder de productomschrijving geschreven zal echter aan verandering onderhevig zijn. Uw credit / debit card wordt in rekening gebracht op het moment van aankoop.

CLAIMS

Vorderingen uit hoofde van beschadiging vertraging of gedeeltelijk verlies van de goederen tijdens het transport moet schriftelijk worden ingediend om het bedrijf binnen zeven werkdagen na levering. De Vennootschap zal een redelijke mogelijkheid om eventuele aanspraken hieronder onderzoeken worden geboden, en de Klant, zo ja, schriftelijk of mondeling verzoek van de Vennootschap onmiddellijk alle van de goederen voorwerp van een vordering en eventueel verpakkingsmateriaal veilig verpakt terug te keren en terug te geven aan de Company voor onderzoek.

AANSPRAKELIJKHEID

  • a) Indien de klant vaststelt dat een van de goederen niet zijn afgeleverd, of zijn afgeleverd beschadigd of zijn niet van de juiste hoeveelheid, De vennootschap zal op zijn optie, te vervangen door soortgelijke goederen, of toestaan ​​dat de klant krediet voor hun factuurwaarde.
  • b) Indien de klant vaststelt dat een van de zaken gebrekkig De vennootschap zal, ernaar de optie te vervangen door soortgelijke waren of toestaan ​​dat de klant een krediet voor hun factuurwaarde.
  • c) In geen geval mag de aansprakelijkheid van het bedrijf aan de Klant onder deze voorwaarde hoger zijn dan de factuurwaarde van de goederen.

BELASTINGEN & TAKEN

Klanten moeten zich ervan bewust dat zij aansprakelijk kunnen zijn voor invoerrechten en heffingen te betalen als de waarde van de bestelde goederen zijn van een waarde boven hun nationale drempels import.

RETURNS

Goederen die defect zijn of niet passen moet binnen 14 werkdagen na het item door de klant worden ontvangen worden teruggegeven aan Lojinx, BCM Box 2676, London, WC1N 3XX, UK.

DIGITALE INHOUD

Het gebruik van downloadbare muziek zal een apparaat nodig, zoals een computer of mobiel apparaat met een muziekspeler afspelen van het programma is geïnstalleerd, internettoegang (tegen betaling), en bepaalde software (tegen betaling), en kan omvatten het verkrijgen van updates of upgrades van tijd tot tijd . Breedband internet wordt sterk aanbevolen.

DIGITALE INHOUD USAGE

Uw gebruik van de producten is afhankelijk van uw voorafgaande aanvaarding van de voorwaarden van deze overeenkomst.

  • Producten kunnen worden gedownload eenmaal per transactie / order
  • Uw licentie van Producten zoals gemachtigd hieronder laat u toe om alleen de producten te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en niet voor verspreiding, overdracht, opdracht of Sublicentiehouder, voor zover de wet dit toestaat. Voor meer informatie over uw rechten en de beperkingen op uw rechten om de producten te gebruiken, zie: www.prsformusic.com .
  • U zult worden toegestaan ​​om te exporteren, te branden (indien van toepassing) of te kopiëren (indien van toepassing) Producten uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

DIGITALE INHOUD annuleringsrechten

  • U hebt het recht zich terug te trekken van uw aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen tot de levering van de producten is begonnen.
  • Lojinx Ltd behoudt zich het recht voor om niet terug te betalen of een digitale content bestelling annuleren nadat de levering van het product is begonnen. De download service begint onmiddellijk wanneer u begint om uw product te downloaden en vindt u de juiste te trekken of uw bestelling te annuleren na dit punt niet.

CONTACT

Voor alle vragen kunt u gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Contact Us