Regler och villkor

DEFINITIONER

Under dessa förhållanden skall följande termer ha följande betydelse "Företaget" betyder Lojinx Ltd "Kund" innebär att kunden i bolaget. "Kontrakt" betyder varje avtal om försäljning av varor som företaget till kunden.

BETALNING

Betalning skall betalas vid placering av order utom när det gäller postorder. Inga varor skall lämnas utan betalning. Varor skall avges med en bärare av Bolagets val. Vagn kommer att vara på kostnad för kunden och utgör en del av fakturan. Vi strävar efter att skicka varor inom 7 arbetsdagar.

Förbeställningar

Varje produkt köpte markeras som en pre order kommer att finnas tillgänglig för leverans och distribution vid ett senare tillfälle, kommer detta datum att skrivas i produktbeskrivningen kommer dock att komma att ändras. Din kredit / betalkort debiteras vid köptillfället.

KRAV

Fordringar som härrör från skador försening eller delvis förlust av gods under transport måste göras skriftligen till Bolaget inom sju arbetsdagar efter leverans. Bolaget skall ges rimlig möjlighet att undersöka alla krav nedan, och Kunden skall, om så begärs skriftligen eller muntligen av bolaget omgående returnera någon av varor som omfattas av något krav och eventuellt förpackningsmaterial säkert förpackade och återföra dem till den företag för undersökning.

ANSVAR

  • a) Om kunden fastställer att någon av varorna inte har levererats eller har levererats skadad eller inte är av rätt mängd, Bolaget skall på det alternativet, ersätta dem med liknande varor, eller låta kunden kredit för deras fakturavärde.
  • b) Om kunden fastställer att någon av varorna är defekta Bolaget skall, på den efter eget gottfinn ersätta dem med liknande varor eller låta kunden kredit för sin fakturavärde.
  • c) Under inga omständigheter får ansvar Bolaget till Kunden under detta förhållande överskrida fakturavärdet av varorna.

Skatter och TULLAR

Kunderna ska vara medvetna om att de kan bli skyldig att betala importskatter och tullar om värdet av varor som beställts är av ett värde över sina nationella trösklar import.

RETUR

Varor som är felaktiga eller inte passar måste returneras till Lojinx, BCM Box 2676, London, WC1N 3XX, Storbritannien inom 14 arbetsdagar från det föremål som tas emot av kunden.

DIGITALT INNEHÅLL

Användning av nedladdningsbar musik kommer att kräva en enhet, till exempel en dator eller mobil enhet med en musikuppspelning program installerat, internet (avgifter kan tillkomma), och vissa program (avgifter kan tillkomma), och kan innebära att erhålla uppdateringar eller uppgraderingar från tid till annan . Bredband rekommenderas starkt.

DIGITALT INNEHÅLL ANVÄNDNING

Din användning av produkter är villkorad av din föregående godkännande av villkoren i detta avtal.

  • Produkter kan hämtas en gång per transaktion / beställning
  • Din licens av produkter som behörig nedan tillåter dig att använda produkter för personligt, icke-kommersiellt bruk, och inte för omfördelning, överlåtelse, uppdrag eller Underlicenstagaren, i den utsträckning som lagen tillåter. För ytterligare information om dina rättigheter och begränsningar av dina rättigheter att använda produkter, se: www.prsformusic.com .
  • Du skall vara möjligt att exportera, bränna (om tillämpligt) eller kopiera (i förekommande fall) Produkter enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ångerrätt digitalt innehåll

  • Du har rätt att ångra ditt köp utan påföljd och utan att ange något skäl tills leverans av produkter har startat.
  • Lojinx Ltd förbehåller sig rätten att inte återbetala eller avboka en digitalt innehåll för en gång leverans av produkten har börjat. Nedladdningstjänsten inleds omedelbart när du börjar ladda ner din produkt och du kommer inte att ha rätt att återkalla eller avbryta beställningen efter denna punkt.

KONTAKTA

För alla frågor vänligen använd kontaktformuläret nedan.

Contact Us