Regler och villkor

DEFINITIONER

i dessa villkor skall följande termer ha följande betydelse "Bolaget" betyder LOJINX Ltd "Kund" innebär att kunden för företaget. "Kontrakt": varje avtal om försäljning av varor från företaget till kunden.


BETALNING

Betalning skall erläggas vid placering av order, utom när det gäller postorder. Inga varor skall lämnas utan betalning. Varor skall avges med en bärare av Bolagets väljer. Transport kommer att vara till självkostnadspris till kunden och utgör en del av fakturan. Vi strävar efter att skicka varor inom 7 arbetsdagar.


Förbeställningar

Varje produkt har markerats som en pre order kommer att finnas tillgänglig för leverans och distribution vid en senare tidpunkt, kommer denna dag att skrivas i produktbeskrivning men kommer att bli föremål för ändringar. Din kredit / betalkort kommer att debiteras vid köptillfället.


KRAV

Krav som härrör från skador försening eller partiell förlust av gods under transport ska göras skriftligen till Bolaget inom sju arbetsdagar från leverans. Bolaget skall ges skälig möjlighet att undersöka alla krav nedan, och Kunden skall, om så begärs skriftligen eller muntligen av Bolaget omgående returnera någon av de varor som är föremål för anspråk och eventuellt förpackningsmaterial säkert förpackade och återföra dem till den Företag för undersökning.


ANSVAR

  • a) Om kunden fastställer att någon av varorna inte har levererats, eller har levererats skadad, eller inte i rätt mängd, Bolaget skall när den är som alternativ, ersätta dem med liknande varor, eller låta kunden kredit för sin fakturavärde.
  • b) Om kunden fastställer att någon av varorna är defekta Bolaget skall, på det: s val att ersätta dem med liknande varor eller låta kunden kredit för sitt fakturavärde.
  • c) Under inga omständigheter får ansvar Bolaget till Kunden under detta förhållande överskrida fakturavärdet för varorna.


SKATTER och skyldigheter

Kunderna måste vara medvetna om att de kan bli skyldig att betala importskatter och tullar om värdet av varor som beställts är av ett värde över sina nationella trösklar import.


RETURER

Varor som är felaktiga eller inte passar måste returneras till LOJINX, BCM Box 2676, London, WC1N 3XX, Storbritannien inom 14 arbetsdagar från det att posten tas emot av kunden.


DIGITALT INNEHÅLL

Användning av nedladdningsbar musik kommer att kräva en enhet t.ex. en dator eller ett bord med en musikuppspelningsprogram installerat, internet (avgifter kan tillkomma) och vissa program (avgifter kan tillkomma), och kan innebära att erhålla uppdateringar eller uppgraderingar från gång till gång. Bredbandsuppkoppling rekommenderas starkt.


DIGITALT INNEHÅLL ANVÄNDNING

Din användning av Produkterna är villkorat av din föregående godkännande av villkoren i detta avtal.

  • Produkter kan laddas ner en gång per transaktion / order
  • Din licens för produkter som godkänts nedan tillåter dig att använda Produkterna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, och inte för spridning, överföring, överlåtelse eller underlicenstagaren, i den utsträckning som lagen tillåter. För ytterligare information om dina rättigheter och begränsningar av dina rättigheter att använda de produkter, se: www.prsformusic.com .
  • Du skall vara möjligt att exportera, bränna (om tillämpligt) eller kopiera (om tillämpligt) Produkter enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk.


DIGITALT INNEHÅLL ångerrätten

  • Du har rätt att ångra ditt köp utan påföljd och utan att ange några skäl tills leveransen av Produkterna har startat.
  • LOJINX Ltd förbehåller sig rätten att inte återbetala eller annullera ett digitalt innehåll ordning när leverans av produkten har påbörjats. Den nedladdningstjänst inleds omedelbart när du börjar ladda ner din produkt och du kommer inte att ha rätt att återkalla eller annullera din beställning efter denna punkt.


KONTAKT

För alla förfrågningar vänligen använd kontaktformuläret nedan

Contact Us