Vilkår og betingelser

DEFINISJONER

i disse forholdene følgende ord og uttrykk ha følgende mening "Selskapet" betyr Lojinx Ltd "Kunden" betyr at kunden av selskapet. "Kontrakten" betyr enhver kontrakt om salg av varer av Selskapet til Kunden.


BETALING

Betaling skal betales ved plassering av størrelsesorden unntatt i tilfelle av postordre. Ingen varer skal leveres uten betaling. Varer skal avgis med en bærer av Selskapets velger. Vogn vil være på kostnad for Kunden og utgjør en del av fakturaen. Vi tar sikte på å sende varer innen syv virkedager.


Forhåndsbestillinger

Ethvert produkt kjøpt merket som en pre-ordre vil være tilgjengelig for levering og distribusjon på et senere tidspunkt, vil denne datoen bli skrevet innen produktbeskrivelse vil imidlertid være gjenstand for endringer. Din kreditt / debetkort vil bli belastet ved utsalgsstedet.


KRAV

Krav som oppstår fra skade forsinkelse eller delvis tap av varene i transitt må gjøres skriftlig til Selskapet innen syv virkedager etter levering. Selskapet skal gis rimelig mulighet til å undersøke ethvert krav herunder, og Kunden skal, etter anmodning skriftlig eller muntlig av Selskapet straks returnere noen av varene gjenstand for ethvert krav og emballasje forsvarlig pakket og returnere dem til Selskapet for undersøkelse.


ANSVAR

  • a) Dersom Kunden slår fast at noen av varene ikke er levert, eller har blitt levert skadet, eller ikke er i riktig mengde, Selskapet skal på sitt valg, erstatte dem med tilsvarende varer, eller tillate Kunden æren for deres fakturaverdi.
  • b) Dersom Kunden slår fast at noen av varene er defekte Selskapet skal, på sitt alternativ erstatte dem med tilsvarende varer eller tillate Kunden æren for deres fakturaverdi.
  • c) I noen omstendigheter ansvar for Selskapet til Kunden under denne tilstanden overstige fakturaverdien av varene.


SKATTER og Plikter

Kundene må være klar over at de kan være ansvarlig for å betale Import Skatter og avgifter dersom verdien av varer bestilt er av en verdi over sine nasjonale import terskler.


RETURNS

Varer som er feil eller ikke passer må returneres til Lojinx, BCM Box 2676, London, WC1N 3xx, Storbritannia innen 14 arbeidsdager etter at varen er mottatt av kunden.


DIGITALT INNHOLD

Bruk av nedlastbar musikk vil kreve en enhet, for eksempel en datamaskin eller bord med en musikkavspilling program installert, internettilgang (kostnader kan påløpe), og visse programvarer (avgifter kan påløpe), og kan innebære å skaffe oppdateringer eller oppgraderinger fra tid til annen. Bredbånd internett-tilgang anbefales på det sterkeste.


DIGITALT INNHOLD BRUK

Din bruk av Produktene er betinget av din før aksept av vilkårene i denne avtalen.

  • Produktene kan lastes ned én gang per transaksjon / ordre
  • Din lisens av produkter som autorisert herunder tillater deg å bruke Produktene kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, og ikke for videre distribusjon, overføring, overdragelse eller lisensinnehaveren, i den grad loven tillater. For ytterligere detaljer om dine rettigheter og restriksjoner på dine rettigheter til å bruke produktene, se: www.prsformusic.com .
  • Du skal få lov til å eksportere, brenne (hvis aktuelt) eller kopiere (hvis aktuelt) Produkter utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.


DIGITALT INNHOLD angreretten

  • Du har rett til å trekke seg fra kjøpet uten straff og uten begrunnelse inntil levering av Produktene har startet.
  • Lojinx Ltd forbeholder seg retten til å ikke refundere eller avbryte et digitalt innhold for når levering av produktet har begynt. Nedlastingstjenesten starter umiddelbart når du begynner å laste ned produktet, og du vil ikke ha rett til å trekke tilbake eller annullere bestillingen etter dette punktet.


KONTAKT

For alle henvendelser vennligst benytt kontaktskjemaet nedenfor

Contact Us